Fallstudie

Underhållsfria trottoarer

I en lång rad av landets kommuner anläggs underhållsfria trottoarer i en kombination av betongsten och natursten, vanligtvis kända som “Köpenhamnsk gatsten”. Dessa trottoarer är zonindelade, där betongstenarna utgör gångzonen och naturstenarna (chaussésten) fungerar som led- och avskiljningslinjer.

De områden belagda med natursten utgör en betydande underhållsutmaning för kommunernas driftsenheter. Orsaken till detta är att fogarna i områden belagda med natursten vanligtvis är fyllda med ett löst fogmaterial. Användningen av löst fogmaterial leder till kontinuerliga problem med ogräs i beläggningen, samt att det lösa fogmaterialet över tid försvinner, vanligtvis på grund av användning av sop- och sugmaskiner, vilket gör naturstenarna lösa och osäkra att gå på.

Vedligeholdelsesfrie trottoarer är en bra investering – på fler än ett sätt!

I flera kommuner har man löst ovanstående utmaningar genom att använda Lithomex styrkfogar i trottoarerna.

Argumenten för att använda Lithomex styrkfogar på trottoarer är många. Efter att ha lagt in Lithomex-fogmaterial kommer de naturstensbelagda områdena att se underhållsfria ut med samma visuella uttryck året runt (24/7/365). 

Här är de många “vinster” med användningen av Lithomex styrkfogar i nedanstående figur.

Model med fordele for Lithomex Styrkefuge

Fortov på Borgergade i Aalborg

Fortovet på Ved Stranden i Aalborg

Fortovet på Vingårdsgade i Aalborg

Kontakta oss

Behöver du hjälp?