Fogberäknare

I vår fogberäknare kan du genom att ange de nödvändiga uppgifterna få en uppskattning av mängden fogmaterial som behövs för ditt anläggnings- eller renoveringsprojekt.

Vår fogberäknare vägleder dig när det gäller fogmaterial, fogbredd och fogdjup, så att du alltid kan vara säker på att dina beläggningsfogar är dimensionerade för det aktuella bruket och trafikbelastningen.

Den uppskattade förbrukningen av fogmaterial baseras på de angivna uppgifterna. Avviker de faktiska förhållandena från de angivna uppgifterna kommer uppskattningen av fogmaterial inte att vara rättvisande.

Lithomex påpekar att den uppskattade förbrukningen av fogmaterial endast är vägledande. Har du frågor om fogberäknaren?

Tveka inte att kontakta oss på  +45 86 22 11 22

Kontakta oss

Behöver du hjälp?