Produkter

Quicksand

Lithomex Quicksand är det idealiska fogmaterialet för gångbanor och områden med lättare fordonstrafik,
där du vill ha en fast, förstärkande och
stabiliserande fog – fri från ogräs.

Ikon med hammer indeni en cirkel der bruges til Easy fugesand, Quicksand og Styrkefuge fra Lithomex

Hård och fast fog

Ikon med frostkystal indeni en cirkel der bruges til Easy fugesand, Quicksand og Styrkefuge fra Lithomex

Frostbeständig

Ikon med belægning, hvor ukrudt ikke kan trænge op gennem, indeni en cirkel der bruges til Easy fugesand, Quicksand og Styrkefuge fra Lithomex

Fri från ogräs

Ikon med vand, der rammer sten og siver gennem, indeni en cirkel der bruges til Easy fugesand, Quicksand og Styrkefuge fra Lithomex

Genomsläpplig

Ikon med personbil indeni en cirkel der bruges til Easy fugesand, Quicksand og Styrkefuge fra Lithomex

Lättare fordonstrafik

Fakta

1-komponents fogmassa

Fakta

Välj mellan två färger

Grafit

Grå

Fakta

Är Quicksand rätt för dig?

Quicksand

Fogmaterial för smala fogar

Information och säkerhet

Behöver du teknisk expertis?

Det är viktigt att ni båda använder Quicksand på rätt sätt,
och att du tar hand om dig själv när du utför arbetet.

Därför har vi sammanställt all information i en instruktionsvideo,
broschyrer och säkerhetsdatablad som du kan ladda ner nedan.

Om du ska lägga ut ett jobb på anbud kan du hitta inspiration i våra anbudstexter.

Om du är osäker på något är du välkommen att kontakta oss.

Se instruktionsvideo för Quicksand
Fakta

Levereras i 15 kg hinkar.

Svart

Grå

Kontakta oss

Behöver du hjälp?