Välkommen till Lithomex

Beläggningsfogar för alla behov

Om du vill ha en underhållsfri beläggning, använd Lithomex fugemateriale.

Om du vill ha en underhållsfri beläggning, använd Lithomex fugemateriale.
och yrkesverksamma

Lithomex är den enda danska tillverkaren av fogmateriale, som täcker alla behov inom byggindustrin – från ogräsbekämpning sammanfogade fogar till stabiliseringsfogar.

Våra egentillverkade kvalitetsskarvar uppfyller alla behov– från uteplatser och uppfarter till vägkorsningar och gågator.

På den svenska marknaden representeras Lithomex av vår partner Benders Sverige AB.  

Benders har lång erfarenhet och kunskap om markprodukter och fogmaterial på den svenska marknadan. Här kan du få råd om både material och lösningar för ditt nästa projekt.

Produkter

Allt du behöver för din beläggning

Under Produkter hittar du alla olika material och lösningar,
vi kan leverera för dina beläggningsprojekt.

Här hittar du också broschyrer, instruktionsfilmer och mycket mer. för våra produkter.

Lithomex hård fuge med Easy fugesand mellem fliser på terrasse

Easy Fogsand

Easy Fogsand är det perfekta fogmaterial för uteplatser, gångar och uppfarter där du vill ha en flexibel, sammanfogad fog med ett minimum av ogräs.

Lithomex hård fuge med Quicksand  mellem natursten på sti i privat have

Quicksand

Quicksand är det perfekta fogmaterialet för gångbanor och områden med lätt trafik där du vill ha en fast, förstärkande och stabiliserande fog – fri från ogräs.

Lithomex hård fuge med Styrkefuge mellem natursten på område på Budolfi Plads i Aalborg

Heavy Hårdfog

Vår L-serie med L10, L20 och L50 är det perfekta fogmaterialet för områden med varierande fogbredder och där du vill ha en stark, fast fog – fri från ogräs.

Lithomex hård fuge med Deko-Drain LAR-løsninger på Holstebro Station

SUDS-lösningar

Perfekta beläggningssystem för trafikområden där du vill ha effektiv avledning av regnvatten och avlastning av avloppssystemet – ogräsfritt.

Lithomex MaxCleaner fra Max-serien udstillet i en sandgrav

MaxCleaner

Vår MaxCleaner hjälper dig att snabbt, enkelt och säkert rengöra gamla fogar så att du kan installera en ny ogräsfri Lithomex-fog.

Inspiration

Beläggningsskarvar och SUDS-lösningar för våra kunder

Att välja rätt fog och rätt SUDS-lösning är avgörande för hur framgångsrik din beläggning blir.

Vi har många års erfarenhet av att förse våra kunder med beläggningsfogar och SUDS-lösningar som uppfyller deras behov och önskemål. Privatpersoner, företag och organisationer inom den offentliga sektorn.

Under Inspiration kan du hitta inspiration i ett urval av de många lösningar som vi har levererat till våra kunder.

Fast fuge med Lithomex styrkefuger mellem fliser ved Musikkens Hus i Aalborg
Kontakta oss

Behöver du hjälp?