Fallstudie

Underhållsfri
refug

Refuger utgör en betydande underhållsmässig utmaning i stort sett alla landets kommuner. Bekämpningen av ogräs på kommunernas refuger försvåras av stränga arbetsmiljökrav samt hänsynstagande till de många bilisterna. 

Utförandet av ogräsbekämpning är också förknippat med stor risk för personalen som utför arbetet, eftersom bilister sällan återger den hänsyn som det utförande personalen försöker ta i sitt arbete.

Lithomex har fogprodukterna som kan ge underhållsfria refuger. I den här sammanhanget kan två olika produkter användas: Quicksand och Styrkefuger (L10 / L20 / L50).

Valet mellan Quicksand och Styrkefuger (L10 / L20 / L50)? Beror på trafikbelastningen.

Gemensamt för båda fogprodukterna är att de härder till en fast och ogräsbeständig fog. När produkten har applicerats i fogarna kommer behovet av ogräsbekämpning att försvinna.

Om helleanläggningen ska kunna klara tung trafik, såsom lastbilar, bussar och jordbruksfordon, bör våra Styrkefuger (L-serie produkter) användas. 

Om helleanläggningen endast behöver vara ogräsfriförsö, men inte behöver vara motståndskraftig mot tung trafik, så är vårt Quicksand det rätta valet. Läs mer om våra Quicksand-produkter.

Underhållsfria refuger är en bra investering – på fler än ett sätt!

Argumenten för att använda Lithomex fogmaterial i refuger är många. Efter applicering av Lithomex fogmaterial kommer refugerna att vara underhållsfria, vilket innebär besparingar på arbetskraft och helleanläggningar som alltid ser snygga ut. 

Se de många andra “fördelarna” med användningen av Lithomex fogprodukter i nedanstående figur.

Model med fordele for Lithomex fuger

Regionshospitalet Gødstrup i Herning

Center for Helse i Holstebro

Kontakta oss

Behöver du hjälp?