Fallstudie

​Strandpromenaden i Aabenraa

Strandpromenaden i Aabenraa är med och binder samman stranden och stadskärnan på ett bättre sätt. Det är ett rekreationsområde som med sin placering nära vattnet och en stor infartsväg har stor påverkan på hur inbjudande Aabenraa presenterar sig – både för kommunens invånare och för nya besökare i Aabenraa.

Aabenraa kommun spenderade 18 miljoner danska kronor på att försköna och renovera sträckan från Café Under Sejlet vid Sønderstrand och fram till Mølleåens mynning, samt anläggningen av nästa sträcka av promenaden från Mølleåen och förbi Sydhavn till Nyvej. Anläggningen stod klar i juni 2020. Samtidigt med etableringen av promenadsträckan uppförde Stenbjerg Ejendomme en ny kontorsbyggnad och en ny hamngrill.

Kantavgränsningen på strandpromenaden i Aabenraa har belagts med granitflisor, och här har byggkonsulterna tillsammans med Arkil A/S, som har ansvarat för arbetet med broläggningen i de avgränsade områdena, valt Lithomex L20-styrkefog i färgen grå.

L20 från Lithomex är en tvåkomponents styrkfog som klarar medeltung trafik och motstår dessutom sopmaskiner så att fogningen inte suger upp. Desuden minimerar L20 även uppkomsten av ogräs, vilket gör att Aabenraa Kommun kan minska sina underhållskostnader för detta område.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?