Fallstudie

Miljöstationer i Aarhus

Aarhus kommun är fullt sysselsatt med att etablera nya miljöstationer i Aarhus stad. Dan Jord A/S har fått uppdraget att etablera dessa miljöstationer runt om i staden så att invånarna i Århus kan sortera sitt hushållsavfall med mera.

Lige nu finns över 1 000 avfallssystem från Rubæk & Co. A/S nedgrävda i kommunen. Runt om de karakteristiska anläggningarna läggs granitchausséstensbeläggning och fogas med Lithomex L50-styrkefogar. Det ger en snygg avslutning på den miljövänliga avfallshanteringen.

Lithomex L50 är en stark fog som tål kraftig påverkan från lastbilarna som kommer och tömmer containrarna som är nedgrävda på miljöstationerna. Beläggningen blir stabil med Lithomex L50 och blir också motståndskraftig mot oönskad tillväxt såsom ogräs osv. Dessutom bidrar Lithomex L50-fogen till att beläggningen enkelt kan rengöras dagligen, både med sopmaskiner och genom spolning med vatten.

Lithomex L50 är vattenpermeabel, vilket innebär att regnvatten kan tränga igenom beläggningen. Fogen är också frost- och UV-beständig.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?