Fallstudie

Huvudkontor för NORMAL i Skanderborg

I Skanderborg finns huvudkontoret för butikskedjan NORMAL. Här har  de valt en beläggningslösning framför entrén, där Lithomex L20-styrkfogar ingår.

Utanför entrén tidigare var utmaningen att det fanns grus mellan stora runda betongstenar med diametrar upp till 80 cm. Det här gruset spolades upp  på betongstenarna vid regn och fastnade under skorna och fördes in på de fina golven i byggnaden.

Lösningen var att använda Lithomex L20-styrkefogen i en specialblandning med samma utseende som den typ av grus som fanns tidigare och som också finns i de intilliggande gångområdena i den vackra trädgården runt byggnaden. På så vis erhålls en fast, vattenpermeabel fog mellan de vackra betongstenarna, vilket förhindrar grus från att släpas in på kontoren. Additionally, issues related to water in front of the entrance were also resolved.

Landscape gardener Mads Beck ApS in Odder has overseen the construction work.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?