Fallstudie

Holstebro Station

På Holstebro Station önskade man, där träd är planterade, en LAR-lösning med dräneringsområden som effektivt kan leda bort regn- och ytavloppsvatten.

Lösningen är Deko-Drain, som består av dekorativa granitskiffer som är bundna samman med 2-komponentshartslim. Det ger dräneringsfält med hög permeabilitet, som också är stabila och halksäkra.

Deko-Drain-fälten tål dessutom både frost, saltning och UV-strålning samt motstår de sop- och sugmaskiner som används på områdena vid Holstebro Station.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?