Fallstudie

Gågaten i Horsens

Gågatan i Horsens, dvs. Jessensgade, Søndergade och Torvet har omvandlats till ett modernt stadsmiljö som gläder stadens invånare och de många besökande turisterna. Med hjälp från landskapsarkitektföretaget Schul A/S och anläggningsfirman Buus A/S.

I en stor del av gågatan i Horsens har man använt Lithomex L20 styrkefuger. Denna typ av fog har föreskrivits i projektet för att uppnå en jämn yta som är motståndskraftig mot sop-/sugmaskiner samt för att beläggningen ska kunna klara av trycket från fordon som levererar varor till butikerna i området. Dessutom måste beläggningen kunna motstå tryck från brandbilar om det uppstår en situation där de behöver komma in i området.

Allt detta har Horsens kommun, entreprenörerna och arkitekterna tagit hänsyn till med denna Lithomex styrkefuge. Lithomex L20-fogarna är också permeabla, vilket innebär att regnvatten kan tränga igenom beläggningen, och det uppstår därför inga problem med regnvatten.

Färgen på fogarna har valts av Horsens kommun och arkitekterna efter flera färgtester utförda av Lithomex A/S. Lithomex A/S kan som tillverkare uppfylla speciella färgönskemål när man vill att fogarna ska matcha de valda stenarna till 100%.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?