Fallstudie

Bus Rapid Transit-projektet i Aalborg

En stor befolkningstillväxt sätter press på den trafikmässiga infrastrukturen.

Därför har Aalborgs kommun, som den första kommunen i Danmark, investerat i ett Bus Rapid Transit-projekt som syftar till att förbättra den kollektiva busstrafiken över en sträcka på 12 km. Det är en lång sträcka från Væddeløbsbanen genom stadskärnan till det nya Aalborgs universitetssjukhuset. Det är längs denna sträcka som tillväxten främst är koncentrerad i Aalborg.

Langs strækningen förväntas upp till 50.000 invånare bo mindre än 500 meter från BRT-förbindelsen. Den sammanlagda restiden i det trafikfria körfältet med signalprioritering varar cirka 30 minuter för de 150-200 personer som varje buss kan rymma.

En stor del av projektet innebär etablering av stationsplatser, bland annat vid John F. Kennedys Plads, där Lithomex  styrkfogar  har använts på utvalda stationsplatser och angränsande områden. Detta görs för att uppnå hårda och underhållsfria fogar som kan hantera den höga trafikmängden och minimera risken för fallolyckor.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?