Fallstudie

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen i Köpenhamn

I Carlsberg Byen i Köpenhamn har Bryggernes Plads blivit ett av stadskvarterets mest centrala torg, liknande stadens “Rådhusplads”.

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen i Köpenhamn är omgiven av ikoniska byggnader som den gamla Lagerkælder 3 och Maltmagasinet, samt det nya Theodora och Christen Hus. Platsen sträcker sig över 5.000 m² och inkluderar ett amfiteater, spa, restauranger, bostäder, kontor och butiker på bottenvåningen. Dessutom finns Hotel Otillia i de fredade lagerbyggnaderna på platsen.

Gravmand A/S har ansvarat för beläggningen på Bryggernes Plads i Carlsberg Byen, som har utförts med granit och med Lithomex L20- och L50-styrkfogar. L20-styrkfogar har använts i alla områden med lätt och medelstor trafik. Lithomex’s robusta L50-styrkfog har använts där det finns en brandväg över platsen, vilket gör det möjligt för tunga lastbilar, inklusive brandbilar, att korsa platsen utan att påverka den vackra beläggningen.

Lithomex’s L-serie produkter skapar en vacker och stark fog som är lätt att rengöra och samtidigt motstår sop-/sugmaskiner. På samma sätt är det inte nödvändigt att spruta eller bränna bort ogräs eftersom det inte kan tränga igenom Lithomex’s styrkfogar.

Bryggernes Plads har blivit ett öppet och inbjudande stadstorg som naturligt samlingsplats för besökare och bofasta i det nya Carlsberg By. Gravmand A/S‘ broläggare har utfört en fantastiskt bra arbete där de har fått den gamla historiska platsen att lysa med mönster.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?