Quicksand Classic​​

1-komponent vakuumförpackad fogmassa

Quicksand Classic är klar för användning direkt från hinken och används i fogbredder från cirka 8 mm och ett fogdjup på minst 30 mm. Temperaturen under utläggningen och härdnings¬perioden, ska vara över fryspunkten – lätt regn är inget hinder. Beläggningen ska vara lagd på en stadig och vattengenomtränglig grund.

För gångvägar och lätt personbiltrafik

​Vattengenomtränglig

​Klar för användning – inget behov av blandningsmaskiner

​Används i båda nya och äldre natur- eller betongstenbeläggningar.

​Levereras förblandad och vakuumförpackad i hinkar på 20 kg.

Download broschyr

Download säkerhetsdatablad

​Läs mer om:

Quicksand Flex

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Försäljnings- och leveransvillkor