Quicksand

1-komponent vakuumförpackad fogmassa

​Quicksand är klar för användning direkt från hinken. Temperaturen under utläggningen och härdnings¬perioden, ska vara över fryspunkten – lätt regn är inget hinder. Beläggningen ska vara lagd på en stadig och vattengenomtränglig grund.

​​

​Läs mer om:

Quicksand Classic

Quicksand Flex

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Försäljnings- och leveransvillkor