MaxCleaner

Restaurering av gamla beläggningar
Många refuger, gator och torg placeras i öppen konstruktion och förseglas med sand och grus. Ogräs, bortsköljning vid regn och användning av sug/sopmaskiner orsakar tomma fogar.
Undvik höga underhållskostnader av dina gamla beläggningar. Rensa fogarna med MaxCleaner och få en förnybar och hållbart resultat med hjälp av Lithomex polymerer eller epoxifogar utan att behöva återställa hela beläggningen.

Ge dina beläggningar en förnyad utseende, med fasta och ogräshämmande material.

Användning av MaxCleaner

I. Rensning av fogar
Anslut MaxCleaner med en kompressor med en kapacitet på minst 4 m3 och ett tryck på 5-7 bar. Med upprepade passager av beläggningen kommer MaxCleaner bort den lösa sanden i fogarna till ett djup av mellan 3 och 8 cm. Den lösa sanden kastas på ena sidan av MaxCleaner. Det bort rensande materialet kan lätt avlägsnas med en borste eller en sopmaskin.

II. Ställa in MaxCleaner

Grundinställning 1 (höger inlopp) för rening av lösa eller breda fogar fogarna. Ingång rör dras tillbaka till det bakre läget och fästs innan du ansluter luftslangen.

Grundinställning 2 (vänster inlopp) för rening av hårda eller smala fogar. Ingång röret skjuts till det främre läget och fästs innan du ansluter luftslangen.

Cracker funktion (höger inlopp) inloppsröret placeras i vertikalt läge och fastklämd innan du ansluter luftslangen. Denna inställning används endast för att lossa mycket hårda fogar och beläggningen bör endast kör 1 - 2 gånger med det här alternativet. När fogarna lossas, ställ MaxCleaner sedan grundinställningen 1 eller 2 för rening av den lösa fogen.

OBS! Börja alltid med en grundinställning 1 och kontrollera om det här alternativet är tillräcklig.​

III. Borttagning av gräs och ogräs

MaxCleaner tar inte bort djupt rotad ogräs och oönskade utväxter.
Befintliga rötter måste tas bort före användning av Lithomex fogar.
Mossa och små ogräs kan enkelt tas bort med MaxCleaner.

IV. Restaurering och efterfyllnad med Lithomex polymerer eller epoxi fogar.

Beroende på trafikbelastningen som fogen ska användas.
Kontakta oss för råd och vägledning för korrekt fogmatrial.

Säkerhet

Bär hörselskydd, skyddsglasögon och robust kläder för att skydda mot buller och möjligt. löst flygande skräp.

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Försäljnings- och leveransvillkor