Lithomex L50

Specialfogmassa för tung trafik

Stark specialfogmassa som är idealisk för fogning av hårt och tungt trafikerade ytor med sten, marksten och plattor av natursten eller betong. Specialfogmassa som ger extremt starka fogar på stenlagda samt platt- och marktegelbelagda ytor.

Download broschyr

Klicka här for säkerhetsdatablad: 

Del 1 

Del 2

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Försäljnings- och leveransvillkor