LithoSand

Den ”toppbundna” fogsanden av specialbehandlad sand som minimerar gräset i fogarna.

Bruksanvisning:

Underarbetet & utläggningen av markbeläggningen utförs enligt gällande normer, på en stabil undergrund.

Fördela ”LithoSanden” jämt över den helt torra och nylagda beläggningsytan, borsta ned fogsanden med cirkulerande rörelser i fogarna.

Fogdjupen bör vara hela beläggningens tjocklek från botten upp till några mm. under ytan.

Komprimera därefter ytan väl med en vibratorplatta eller en manuell stamp, så att fogsanden bottnar helt. Vid behov efterfylles fogarna med mer ”LithoSand”.

Borsta beläggningens yta helt ren från överbliven fogsand med en mjuk borste, beläggningar med öppna porer eller grov yta, dammas av noggrant med en mjuk borste. Bäst är att damma av ytan försiktigt med en lövblås, alt. kan en stor pappskiva användas att fläkta rent med.

Spraya beläggningsytan med vatten så att fogsanden är helt genomfuktad. Gör några stickprov med t.ex. en spackel för att säkra att även botten av fogen är helt genomfuktad.

Låt ej uppblandat vatten & fogsand rinna ut över ytan. Om så sker skall det omgående och försiktig sprayas & borstas bort med en mjuk borste.

OBS! ”LithoSand” är starkt basiskt och kan på visa typer av beläggningar såsom klinkers/marktegel starta och förstärka den naturliga kalkutfällningen. Detta kan dock tvättas bort med lämpligt stentvättmedel.

Förvaring:

”LithoSand” förvaras torrt och frostfritt! -hållbarhet mer än 3 år.​

Renovering av befintlig beläggning:

VIKTIGT! Är den befintliga markbeläggningen som skall fogas, angripen av ogräs skall detta och dess rotsystem först dödas kemiskt med t.ex. Roundup, Rambo, ogräsättika eller dyl. Notera att detta görs 2-4 veckor innan man rensar bort ogräset genom att bespruta ogräsets blad enligt dess avisningar. Spola/rensa fogarna fria från fogmaterial och det döda ogräset med t.ex. högtryckstvätt i beläggningens tjocklek. Markbeläggningen skall vara ren, torr och fri från ogräs. Följ sedan bruksanvisningen ovan. Bruksanvisningen skall följas noga för att uppnå det riktiga resultatet. Då vi ej har kontroll över själva användandet och hanteringen av vår fogprodukt, kan vi ej hållas ansvariga för ev. skador på ytor eller omkringliggande arealer. Vi bär endast ansvar för själva produktens kvalité vid leverans från vårt lager. Vid ev. reklamation skall alltid köpekvittot uppvisas.

Läs mer om:

Lithomex easy fogsand

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Försäljnings- och leveransvillkor