Quicksand Flex

1-komponent vakuumförpackad fogmassa

Quicksand Flex är klar för användning direkt från hinken och används i fogbredder från cirka 3 mm och ett fogdjup på minst 30 mm. Temperaturen under utläggningen och härdnings¬perioden, ska vara över fryspunkten – lätt regn är inget hinder. Beläggningen ska vara lagd på en stadig och vattengenomtränglig grund.

För beläggningar med lätt belastning

​För smala fogar – flexibel och vattengenomtränglig

​Klar för användning – inget behov av blandningsmaskiner

​Används i båda nya och äldre natur- eller betongstenbeläggningar.

​Levereras förblandad och vakuumförpackad i hinkar på 20 kg

Download broschyr

Läs mer:

Quicksand Classic

Lithomex A/S • Lervejdal 14D • 8740 Brædstrup • Tlf.  +45 86 22 11 22 • E-mail: info@lithomex.dk • CVR: 37394874 | Salgs- og leveringsbetingelser