Quicksand

1-komponent vakuumförpackad fogmassa

Quicksand är klar för användning direkt från hinken. Temperaturen under utläggningen och härdnings¬perioden, ska vara över fryspunkten – lätt regn är inget hinder. Beläggningen ska vara lagd på en stadig och vattengenomtränglig grund.

Läs mer:

Quicksand Classic

Quicksand Flex

Lithomex A/S • Lervejdal 14D • 8740 Brædstrup • Tlf.  +45 86 22 11 22 • E-mail: info@lithomex.dk • CVR: 37394874 | Salgs- og leveringsbetingelser