Easy Fogsand

Ogräshämmande Härdande Fogsand

EASY Fogsand är miljövänlig, polymerbunden fogsand som stelnar

när det kommer i kontakt med luft och vatten. Detta ger en elastisk

fog som gör det svårt för nya skott att få fäste, och skyddar på så sätt

mot ogräs.

EASY Fogsand stabiliserar beläggningen och passar till beläggningar

med en låg belastning, såsom terrasser, gångstigar, uppfarter och dylikt.

EASY Fogsand är vattengenomträngligt, vilket betyder att fogen

blir blöt och vattengenomtränglig när det regnar. Fogen är gjord av

kvartssand och ett blandat bindemedel och är inte giftig.

Download Brochyr

Download SDS

Easy Fogsand

Förstärkande

Förskönande

Tillväxthämmande

​Flexibel

​Minimerar underhållet

​Miljöriktigt

Lithomex A/S • Lervejdal 14D • 8740 Brædstrup • Tlf.  +45 86 22 11 22 • E-mail: info@lithomex.dk • CVR: 37394874 | Salgs- og leveringsbetingelser